1394_2701394_270
1394_270

Nordisk schamanism

1394_2731394_273
1394_273
Shamanism 
Mina Kurser. 
Medium utbildning för certifikat som är 2 år, där vi träffas varannan månad. 
Där vi får lära oss att hitta sitt redskap
att jobba med. För att kunna förmedla kontakt med andevärden.

Bedriver Shaman skola där man får lära sig grunden till Shamanismen, sedan 
fördjupar man säg inom det 
olika områden. Inom naturkraft, ritualer och ceremonier, healing, energier och 
rådgivning.

Seanser där jag använder trumman för att öppna upp till andevärden

Meditation med trumma

Trumresor

Kraftsånger kommer att starta en grupp där man använder kraftsånger för att 
förstärka sig själv och hitta sin egen styrka.

Privata sittningar
 

Jag erbjuder
Kurser och vägledning i medialitet
  • Kurser i att finna sin egen mediala förmåga
  • Seanser
  • Trumresor
  • Schamansk healing
  • Privata sittningar
Trance 
Trance där jag går i trance och får kontakt med någon som jag lämnar 
meddelande i från.
Kan vara din Guide eller någon annan som vill säga dig något. Går även i 
trance vid behandlingar för att se vad som är problemet.
Man kan använda trumma, skallror, danser, kraftsånger, utesittning och 
svetthydda. 
Jag har när vädret tillåter meditationer med trumma, och även utesittningar.

Även Tranceseanser